Oświadczenie

Z niepokojem obserwujemy i sprzeciwiamy się kolejnym działaniom władz wymierzonym przeciwko prokuratorom i sędziom, którzy zajmują krytyczne stanowisko wobec systematycznego podporządkowywania prokuratury i sądów politykom.

W takich kategoriach trzeba traktować wysyłanie niektórych prokuratorów do miejscowości  bardzo odległych od ich miejsc zamieszkania oraz wszczynanie postępowań w stosunku do sędziów, którzy rozpoznają odwołania od tego rodzaju decyzji.

Niezmiennie podtrzymujemy też stanowisko wyrażone w wielu orzeczeniach Sądu Najwyższego  o braku podstaw do orzekania przez Izbę Dyscyplinarną, w tym także w sprawach immunitetowych sędziów.

W sytuacji, gdy od czerwca 2020 r. odmawia się zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, niniejsze oświadczenie jest jedyną formą, w jakiej możemy wypowiedzieć się w tej istotnej społecznie kwestii.

Warszawa, 21 stycznia 2021

Sędziowie Sądu Najwyższego:

SSN Tomasz Artymiuk

SSN Teresa Bielska-Sobkowicz

SSN Bohdan Bieniek

SSN Jacek Błaszczyk

SSN Dariusz Dończyk

SSN Jolanta Frańczak

SSN Małgorzata Gierszon

SSN Katarzyna Gonera

SSN Jerzy Grubba

SSN Paweł Grzegorczyk

SSN Józef Iwulski

SSN Przemysław Kalinowski

SSN Halina Kiryło

SSN Monika Koba

SSN Marian Kocon

SSN Anna Kozłowska

SSN Michał Laskowski

SSN Rafał Malarski

SSN Jarosław Matras

SSN Dawid Miąsik

SSN Grzegorz Misiurek

SSN Anna Owczarek

SSN Maciej Pacuda

SSN Władysław Pawlak

SSN Marek Pietruszyński

SSN Krzysztof Pietrzykowski

SSN Agnieszka Piotrowska

SSN Waldemar Płóciennik

SSN Piotr Prusinowski

SSN Zbigniew Puszkarski

SSN Krzysztof Rączka

SSN Marta Romańska

SSN Andrzej Siuchniński

SSN Barbara Skoczkowska

SSN Romualda Spyt

SSN Krzysztof Strzelczyk

SSN Andrzej Stępka

SSN Maria Szulc

SSN Dariusz Świecki

SSN Roman Trzaskowski

SSN Katarzyna Tyczka-Rote

SSN Małgorzata Wąsek-Wiaderek

SSN Eugeniusz Wildowicz

SSN Paweł Wiliński

SSN Włodzimierz Wróbel

SSN Dariusz Zawistowski

 

Sędziowie Sądu Najwyższego w stanie spoczynku:

 

SSN Mirosław Bączyk

SSN Wiesław Błuś

SSN Krzysztof Cesarz

SSN Józef Dołhy

SSN  Małgorzata Gersdorf

SSN Tomasz Grzegorczyk

SSN Beata Gudowska

SSN Jacek Gudowski

SSN  Jan Górowski

SSN Tadeusz Ereciński

SSN Teresa Flemming-Kulesza

SSN Józef Frąckowiak

SSN Lech Gardocki

SSN Henryk Gradzik

SSN Irena Gromska-Szuster

SSN Zbigniew Hajn

SSN Zbigniew Kwaśniewski

SSN Wojciech Katner

SSN Andrzej Konopka

SSN Iwona Koper

SSN Leszek Kubicki

SSN Roman Kuczyński

SSN Jerzy Kużniar

SSN Józef Musioł

SSN Barbara Myszka

SSN Henryk Pietrzkowski

SSN Dorota Rysińska

SSN Walerian Sanetra

SSN Roman Sądej

SSN Marek Sokołowski

SSN  Zbigniew Strus

SSN Ewa Strużyna

SSN Adam Strzembosz

SSN Marek Sychowicz

SSN Józef Szewczyk

SSN Herbert Szurgacz

SSN Stefania Szymańska

SSN Bogumiła Ustjanicz

SSN Barbara Wagner

SSN Lech Walentynowicz

SSN Andrzej Wasilewski

SSN Jan Wasilewski

SSN Tadeusz Wiśniewski

SSN Andrzej Wróbel

SSN Małgorzata Wrębiakowska – Marzec

SSN  Hubert Wrzeszcz

SSN Stanisław Zabłocki

SSN Kazimierz Zawada

SSN  Czesława Żuławska

SSN Jadwiga  Żywolewska- Ławniczak

SSN Tadeusz Żyznowski

——————————————————————————————————-

Sędzia MTK Piotr Hofmański – sędzia SN w latach 1995-2014


Lista sędziów popierających oświadczenie zaktualizowana w dniu 28.1.2021 r.

Posted by redakcja