Nigdy dotąd zagadnienie znaczenia konstytucji dla jednostkowych rozstrzygnięć wydawanych w konkretnych sprawach przez sądy wszystkich instancji nie było postrzegane jako tak istotny, wręcz zasadniczy problem. Nigdy dotąd konstytucja nie była wskazywana jako jedna z gwarancji sprawiedliwego i słusznego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, jako instrument mający znaczenie dla każdego, kogo dotyczy orzeczenie sądu.”

„Bez odpowiedniego poziomu zaufania i autorytetu dla sądów i sędziów, żadna struktura państwowa nie może funkcjonować normalnie. Spoglądając na ostatnie wydarzenia, można nabrać smutnego przekonania, że tej prawdy wielu uczestników publicznej debaty po prostu nie dostrzega”.

Wywiad ukazał się w nr 2/4 2017 „Prawa Europejskiego w praktyce”.

Pełny tekst wywiadu w pliku PDF

Tekst udostępniamy za zgodą prof. Piotra Kardasa i „Prawa Europejskiego w praktyce”.

PIOTR KARDAS, prof. zw. dr hab. nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa karnego
materialnego oraz procedury karnej. Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego UJ. Adwokat. Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Wiceprzewodniczący Prezydium Komitetu Redakcyjnego „Palestry”. Członek Rady Programowej Ośrodka Badawczego Adwokatury. Członek Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego i Komisji Prawniczej PAU.

Posted by redakcja