Miło nam poinformować, że Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego wspólnie z Polskim Towarzystwem Prawa Konstytucyjnego w odpowiedzi na liczne głosy przedstawicieli naszego środowiska podjęła się zorganizować w tym roku LXI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Po konsultacjach postanowiliśmy, że jego tematem będzie

Ustrojowa niezależność samorządu terytorialnego”

Zjazd odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2019 r. w Hotelu Kolumna Park (ul. Hotelowa 1, Przygoń, 95-082 Dobroń) na granicy gminy Dobroń i miasta Łask (od strony Pabianic); jest do niego bardzo łatwy dojazd od trasy S8 i trasy S14.

Podczas Zjazdu będą mieć miejsce trzy sesje plenarne, nie przewidujemy natomiast paneli. Wszyscy uczestnicy mogą natomiast przesłać teksty do książki pokonferencyjnej, której wydanie planujemy na początek 2020 r., aby ukazała się przed kolejnym Zjazdem Katedr. Opracowania te będą przyjmowane wyłącznie do 30 listopada br.

W trakcie Zjazdu planowane jest odbycie Walnego Zgromadzenia PTPK i uchwalenie nowego Statutu Towarzystwa.

Ramowy projekt programu Zjazdu przedstawia się następująco:

  • 4 listopada 2019 r. – przyjazd uczestników (zakwaterowanie od godz. 16.00) i wspólna kolacja;
  • 5 listopada 2019 r. – dwie sesje plenarne, Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, zebranie Kierowników Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, uroczysta kolacja;
  • 6 listopada – III sesja plenarna, rozjazd uczestników (wykwaterowanie do godz. 11.00).

Przewidywane referaty podczas Zjazdu:

  • prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Samorząd terytorialny w aksjologii Rady Europy i mechanizmy jej oddziaływania na kształtowanie ustroju RP
  • prof. dr hab. Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Zielonogórski) – Europejska Karta Samorządu Lokalnego oraz Europejska Karta Samorządu Regionalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.
  • prof. dr hab. Marek Zubik (sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Uniwersytet Warszawski) – Konstytucyjne gwarancje niezależności finansowej jednostek samorządu terytorialnego
  • prof. dr hab. Andrzej Bałaban (Uniwersytet Szczeciński) – Prawo miejscowe w systemie źródeł prawa
  • prof. dr hab. Piotr Tuleja (sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Uniwersytet Jagielloński) – Konstytucyjny nakaz zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej a prawo do zwrotu nieruchomości
  • prof. dr hab. Mariusz Jabłoński (Uniwersytet Wrocławski) – Dostęp do informacji publicznej w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego
  • prof. dr hab. Stanisław Bożyk, dr Artur Olechno (Uniwersytet w Białymstoku) – Wybrane aspekty prawno-polityczne tworzenia gminy (na przykładzie Grabówki k. Białegostoku)

Pytania w sprawie Zjazdu Katedr i Walnego Zgromadzenia PTPK prosimy kierować na adres zjazd2019@wpia.uni.lodz.pl

Link do wydarzenia na Facebooku:

Posted by redakcja