Przedstawiamy list siedmiorga sędziów TK skierowany do sędzi J. Przyłębskiej w związku z odmową załączenia uwag do informacji o działalności TK, oraz niezgodnym z prawem wyznaczaniem składów orzekających TK.

W liście sędziowie TK zauważają, że wyznaczanie składów orzekających nie może być dowolne i nie mogą one być dowolnie zmieniane oraz wskazują na liczne przypadki naruszenia przez Prezesa TK przepisów ustawy w tym względzie.
Ponadto sędziowie TK wytykają:

  • pozbawienie możliwości pełnienia funkcji przez Wiceprezesa TK;
  • niezawiadamianie sędziów o terminach posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK;
  • niezwoływanie narad, zebrań, ani nawet spotkań wszystkich sędziów TK;
  • przewłokę w rozpoznaniu wniosku Prokuratora Generalnego powodującą niemożność orzekania przez niektórych sędziów TK;
  • łączenia funkcji sędziego z funkcjami administracyjnymi;
  • ograniczenie mediom dostępu do TK;
  • usuwanie orzeczeń z bazy TK;
  • uniemożliwienie sędziom TK w czasie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK w dniu 27.07.2017 r. dyskusji i zgłaszania uwag do Regulaminu TK.

Do pisma załączono kopie innych pism wskazujących na nieprawidłowości w funkcjonowaniu TK pod rządami J. Przyłębskiej.

List Sędziów TK_5.12.2018 r.

Posted by redakcja