Artykuł do pobrania w formacie PDF.

Artykuł ukazał się w numerze 1-2/2016 „Palestry”. Udostępniamy za zgodą Autorów i „Palestry”.

Jacek Giezek jest profesorem nauk prawnych, pracownikiem naukowym i kierownikiem Katedry Prawa Karnego na Uniwersytecie Wrocławskim, adwokatem.

Piotr Kardas jest profesorem nauk prawnych, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokatem, wykładowcą Podyplomowego Studium Prawa Karnego Materialnego i Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Posted by redakcja