Taki właśnie tytuł nosił odczyt wygłoszony przez autorkę bloga w PEN Clubie – na raty: 5 i 20 czerwca. Na raty, ponieważ w pierwszym terminie 2017r.  policja kazała przerwać imprezę, z uwagi na anonimowe (jakby inaczej) doniesienie o rzekomym podłożeniu bomby. W drugim terminie wszystko odbyło się jak należy. Odczyt był konsekwencją przyznania  nagrody im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich. Piękne przemówienia wygłosili Adam Zagajewski i prof. Leszek Kubicki

Tekst odczytu będzie publikowany w Zeszytach Literackich (wersja bez przypisów) i w Monitorze Prawniczym – wersja z cieszącymi serce prawnika obszernymi przypisami dokumentacyjnymi. Linki będą podpięte, gdy teksty się ukażą.

Przemówienie z krzesła wynikało stąd, że autorka się obawiała, że zniechęcona publiczność nie zechce przyjść w drugim terminie i usiłowała zainteresować opuszczających lokal, zapowiadając jakież to ciekawe treści zawiera odczyt.

Posted by Ewa Łętowska