Jerzy Zajadło: Witajcie w ciężkich czasach

 

Jerzy Zajadło – profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie teorii i filozofii prawa, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Jerzy Zajadło: Pisgalizm

Co to jest „pisgalizm”? To neologizm wynikający ze skrótowego połączenia „PiS” oraz słowa „legalizm”.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Pisgalizm została wyłączona

Jerzy Zajadło: Jakie jest państwo PiS?

Siedem grzechów głównych państwa PiS

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , , , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Jakie jest państwo PiS? została wyłączona

Jerzy Zajadło: Prawo i mity – Temida z węchem

Przypowieść o Temidzie i o ministrze Dworczyku

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Prawo i mity – Temida z węchem została wyłączona

Jerzy Zajadło: Cedant arma togae

W ostatnich dniach życie przypomniało o ciągłej aktualności tej formuły i to aż trzykrotnie. Toga utożsamia władzę sędziowską, natomiast oręż dwie pozostałe: wykonawczą (bezpośrednio) i ustawodawczą (pośrednio). Stojąc na straży prawa sąd kontroluje nie tylko jego przestrzeganie przez egzekutywę, lecz także realizację aksjologii konstytucyjnej przez legislatywę.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , , , , , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Cedant arma togae została wyłączona

Jerzy Zajadło: Krótka historia jednego pozwu

Ktoś może powiedzieć, że to tylko pewien epizod charakterystyczny dla tzw. dobrej zmiany, że od końca 2015 roku podobnych zdarzeń było bez liku, i że zdążyliśmy się już przyzwyczaić do tej szczególnej retoryki zdolnej każdą klęskę przedstawić jako sukces. Tyle że taki zrezygnowany ton nie oddaje istoty problemu i jest tylko przyzwoleniem na dalszą petryfikację głupoty, ponieważ głupota karmi się sama sobą i jest źródłem samonakręcającej się spirali w ciągu ad infinitum.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , , , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Krótka historia jednego pozwu została wyłączona

Jerzy Zajadło: Nowa „walka o naukę prawa”

Reakcja Ministerstwa Sprawiedliwości na krytyczne opinie grupy uczonych prawników z Uniwersytetu Jagiellońskiego może świadczyć o tym, że władzy marzy się scenariusz numer dwa, tyle że w jeszcze bardziej radykalnej formie. Nie chodzi o to, by nauka była obiektywna i krytyczna, chodzi o to, by była określona i służebna.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Nowa „walka o naukę prawa” została wyłączona

Jerzy Zajadło: Dekompozycja wartości, zasad i instytucji konstytucyjnych

Władza, jako adresat naszych prawniczych argumentacji, żyje w świecie, w którym prawo utraciło swój konwencjonalny charakter

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Dekompozycja wartości, zasad i instytucji konstytucyjnych została wyłączona

Jerzy Zajadło: Niekonstytucyjność czy antykonstytucyjność?

W odniesieniu do niektórych typów „zmian niekonstytucyjnych” trudno mówić tylko o „niekonstytucyjności”, właściwszym pojęciem staje się „antykonstytucyjność”.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Niekonstytucyjność czy antykonstytucyjność? została wyłączona

Jerzy Zajadło: PiS w pułapce legalizmu i kultury politycznej

PiS proponuje nam jakąś kontrkulturę polityczno-prawną, zarówno w warstwie lex, jak i na poziomie mos maiorum i rozrywa ścisły związek pomiędzy obiema tymi kategoriami

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: PiS w pułapce legalizmu i kultury politycznej została wyłączona

Jerzy Zajadło: Słowo na niedzielę

Kościół kontroluje to państwo, a przez to i partię rządzącą. A powinno być odwrotnie – w granicach wyznaczonych przepisem art. 25 Konstytucji państwo powinno kontrolować kościół. Potencjalnie oburzonych tą tezą uspokajam – w granicach art. 25 Konstytucji, warto do niego sięgnąć

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Słowo na niedzielę została wyłączona