Jerzy Zajadło: Witajcie w ciężkich czasach

 

Jerzy Zajadło – profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie teorii i filozofii prawa, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Jerzy Zajadło: Hasło „prerogatywa” czyli o uzurpacji władzy

19 kwietnia 2024 r. na Uniwersytecie Łódzkim z inicjatywy prof. Zbigniewa Kmieciaka odbyła się niezwykle interesująca konferencja pod hasłem „Prerogatywa – zapomniane pojęcie języka prawniczego czy figura retoryczna?”. Ponieważ miałem zaszczyt wziąć udział w konferencyjnej debacie wspólnie z prof. prof. […]

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Hasło „prerogatywa” czyli o uzurpacji władzy została wyłączona

Jerzy Zajadło: Pomijanie Konstytucji

Na temat stosunku obecnie rządzących do Konstytucji wylano już morze atramentu. W ostatnim czasie mieliśmy jednak do czynienia z dwoma wydarzeniami, pandemią Covid-19 i kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej, które stawiają ten problem w nowym, prawnie i prawniczo jeszcze gorszym świetle – nie chodzi już bowiem tylko o mniej lub bardziej jawne omijanie lub łamanie Konstytucji, lecz o jej całkowite lub następcze pomijanie w procesie legislacyjnym. To fenomen rzeczywiście nowy i mający charakter sui generis, ponieważ w ostatecznej instancji polega on w gruncie rzeczy i wbrew wszelkim pozorom na potraktowaniu Konstytucji tak, jakby jej w ogóle nie było. Pojawiło się też zjawisko pomijania ustawy i blankietowe przesuwanie regulacji na poziom rozporządzenia. W tym tempie następnym etapem może być już tylko w ogóle pominięcie formy prawnej i skoncentrowanie się po prostu na decyzji łaskawie zakomunikowanej (lub nie) społeczeństwu.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Pomijanie Konstytucji została wyłączona

Jerzy Zajadło: Odwrócony efekt palca Lichockiej

Cała filozofia podwójnego państwa (Doppelstaat) opiera się bowiem na prymacie polityki nad prawem, a więc w gruncie rzeczy na geście wyprostowanego środkowego palca. Być może na Krupówkach też pojawił się palec, tyle że wyciągnięty w drugą stronę, ale w ostatecznej instancji sprowokowany przez upartyjnione państwo?

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Odwrócony efekt palca Lichockiej została wyłączona

Jerzy Zajadło: Starożytnych greckich nauk c.d.

O szczycie budżetowym UE

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , , , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Starożytnych greckich nauk c.d. została wyłączona

Jerzy Zajadło: Wstydliwe źródła amerykańskiego systemu wyboru prezydenta

Osoby nie zajmujące się profesjonalnie amerykańskim konstytucjonalizmem pewnie się trochę dziwią, dlaczego Amerykanie zdecydowali się na tak złożony system głosowania i obliczania ostatecznego wyniku w wyborach prezydenckich, który jest całkowicie antydemokratyczny. Jest też osobliwy nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ponieważ stosowany tylko wobec wyborów prezydenta, ale i osobliwy dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ nie ma go w żadnej innej zachodniej demokracji. Geneza tego systemu jest niechlubna.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , , , , , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Wstydliwe źródła amerykańskiego systemu wyboru prezydenta została wyłączona

Jerzy Zajadło: Dogaszanie państwa prawa

Jądro idei państwa prawa sprowadza się do trzech rzeczy: nadrzędności prawa, równości wobec prawa i pewności prawa. Przykładów na to, że PiS postanowił wygasić, a teraz ostatecznie dogasić każdy z tych elementów jest aż nadto. Po pierwsze, postępuje prymat polityki nad prawem. Po drugie, trudno mówić o równości wobec prawa w warunkach wszechogarniającego nepotyzmu. Po trzecie wreszcie, to jakaś kpina z państwa prawa, gdy proponuje się regulacje mające zapewnić władzy przyszłą bezkarność za działania ewidentnie sprzeczne z prawem.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Dogaszanie państwa prawa została wyłączona

Jerzy Zajadło: Krótki metafelieton

Powodowany czasami pięknymi, ale znacznie częściej niepięknymi okolicznościami polskiej przyrody politycznej napisałem od końca 2015 roku około 200 felietonów na różne tematy i w różnych mediach. Trochę nieskromnie powiem, że jako filozof prawa próbuję bezskutecznie dogonić mojego intelektualnego prawoznawczego mistrza […]

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Krótki metafelieton została wyłączona

Jerzy Zajadło: Czego we współczesnych sporach konstytucyjnych możemy się nauczyć od starożytnych Greków?

Celem artykułu jest próba udowodnienia tezy, że współczesny światopogląd prawniczy został ukształtowany nie tylko przez jurysprudencję rzymską, lecz także przez myśl polityczno-prawną starożytnej Grecji. Dotyczy to w szczególności takich pojęć jak demokracja, rządy prawa i wymiar sprawiedliwości. Zaprezentowane rozważania nie mają jednak charakteru historycznego, lecz raczej wymiar paradygmatyczny. Całość powiązana jest bowiem z obecnym polskim kryzysem konstytucyjnym, ponieważ mamy do czynienia z naruszeniem podstawowych paradygmatów wyrastających z wielowiekowej tradycji europejskiej kultury prawnej.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , , , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Czego we współczesnych sporach konstytucyjnych możemy się nauczyć od starożytnych Greków? została wyłączona

Jerzy Zajadło: Nr 100

To mój setny felieton na tym portalu i przydałaby się pewnie jakaś obszerna i wnikliwa rekapitulacja krytyki nie tyle pewnej władzy, co raczej pewnego sposobu jej sprawowania. Niestety niezwykle trudno o to w aktualnym stanie polskiej demokracji. Jednak w związku […]

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Nr 100 została wyłączona

Jerzy Zajadło: „Nie biorąc prawa poważnie” – uwagi w związku z z wyrokiem TSUE w sprawach połączonych C-585/18; C-624/18; C-625/18

Konsekwencją przyjęcia decyzjonistycznej filozofii polityki jest próba takiego sformatowania ustroju polityczno-prawnego, w którym zarówno tworzenie prawa, jak i jego stosowanie oraz wykładnia prawa, a nawet jego egzekucja, zostają podporządkowane w ostatecznej instancji arbitralnej woli tzw. centralnego ośrodka dyspozycji politycznej. Rodzi się w ten sposób pewien specyficzny hybrydowy fenomen ustrojowy – podwójne państwo i ponadustawowe bezprawie. Oto bowiem zachowane są wprawdzie minimalne pozory porządku konstytucyjnego, ale równocześnie i równolegle powstaje inny porządek, w którym prawo ma znaczenie marginalne i pozorne, ergo – prawo nie jest traktowane poważnie.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: „Nie biorąc prawa poważnie” – uwagi w związku z z wyrokiem TSUE w sprawach połączonych C-585/18; C-624/18; C-625/18 została wyłączona