Jerzy Zajadło: Witajcie w ciężkich czasach

 

Jerzy Zajadło – profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie teorii i filozofii prawa, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Jerzy Zajadło: Dogaszanie państwa prawa

Jądro idei państwa prawa sprowadza się do trzech rzeczy: nadrzędności prawa, równości wobec prawa i pewności prawa. Przykładów na to, że PiS postanowił wygasić, a teraz ostatecznie dogasić każdy z tych elementów jest aż nadto. Po pierwsze, postępuje prymat polityki nad prawem. Po drugie, trudno mówić o równości wobec prawa w warunkach wszechogarniającego nepotyzmu. Po trzecie wreszcie, to jakaś kpina z państwa prawa, gdy proponuje się regulacje mające zapewnić władzy przyszłą bezkarność za działania ewidentnie sprzeczne z prawem.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Dogaszanie państwa prawa została wyłączona

Jerzy Zajadło: Krótki metafelieton

Powodowany czasami pięknymi, ale znacznie częściej niepięknymi okolicznościami polskiej przyrody politycznej napisałem od końca 2015 roku około 200 felietonów na różne tematy i w różnych mediach. Trochę nieskromnie powiem, że jako filozof prawa próbuję bezskutecznie dogonić mojego intelektualnego prawoznawczego mistrza […]

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Krótki metafelieton została wyłączona

Jerzy Zajadło: Czego we współczesnych sporach konstytucyjnych możemy się nauczyć od starożytnych Greków?

Celem artykułu jest próba udowodnienia tezy, że współczesny światopogląd prawniczy został ukształtowany nie tylko przez jurysprudencję rzymską, lecz także przez myśl polityczno-prawną starożytnej Grecji. Dotyczy to w szczególności takich pojęć jak demokracja, rządy prawa i wymiar sprawiedliwości. Zaprezentowane rozważania nie mają jednak charakteru historycznego, lecz raczej wymiar paradygmatyczny. Całość powiązana jest bowiem z obecnym polskim kryzysem konstytucyjnym, ponieważ mamy do czynienia z naruszeniem podstawowych paradygmatów wyrastających z wielowiekowej tradycji europejskiej kultury prawnej.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , , , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Czego we współczesnych sporach konstytucyjnych możemy się nauczyć od starożytnych Greków? została wyłączona

Jerzy Zajadło: Nr 100

To mój setny felieton na tym portalu i przydałaby się pewnie jakaś obszerna i wnikliwa rekapitulacja krytyki nie tyle pewnej władzy, co raczej pewnego sposobu jej sprawowania. Niestety niezwykle trudno o to w aktualnym stanie polskiej demokracji. Jednak w związku […]

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Nr 100 została wyłączona

Jerzy Zajadło: “Nie biorąc prawa poważnie” – uwagi w związku z z wyrokiem TSUE w sprawach połączonych C-585/18; C-624/18; C-625/18

Konsekwencją przyjęcia decyzjonistycznej filozofii polityki jest próba takiego sformatowania ustroju polityczno-prawnego, w którym zarówno tworzenie prawa, jak i jego stosowanie oraz wykładnia prawa, a nawet jego egzekucja, zostają podporządkowane w ostatecznej instancji arbitralnej woli tzw. centralnego ośrodka dyspozycji politycznej. Rodzi się w ten sposób pewien specyficzny hybrydowy fenomen ustrojowy – podwójne państwo i ponadustawowe bezprawie. Oto bowiem zachowane są wprawdzie minimalne pozory porządku konstytucyjnego, ale równocześnie i równolegle powstaje inny porządek, w którym prawo ma znaczenie marginalne i pozorne, ergo – prawo nie jest traktowane poważnie.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: “Nie biorąc prawa poważnie” – uwagi w związku z z wyrokiem TSUE w sprawach połączonych C-585/18; C-624/18; C-625/18 została wyłączona

Jerzy Zajadło: Sofistyka konstytucyjna cd.

Sofistyka konstytucyjna, o której pisałem na tym portalu jakiś czas temu (15.04.2020) nie ma charakteru homogenicznego – jej wydźwięk jest wprawdzie zawsze jednoznaczny, ale forma może być bardzo różna. Może być na przykład bełkotliwa, udrapowana w pozornie mądre i prawnicze […]

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Sofistyka konstytucyjna cd. została wyłączona

Jerzy Zajadło: Sofistyka konstytucyjna

Obecnie sofistyka konstytucyjna przekracza swoje definicyjne granice – nie jest już bowiem wyłącznie przewrotną argumentacją mającą udowodnić fałszywą tezę, lecz rodzi o wiele bardziej poważne konsekwencje. Jej skutkiem może być taka organizacja wyborów prezydenckich, która przeczy nie tylko regułom demokracji, lecz w ogóle instytucji wyborów.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Sofistyka konstytucyjna została wyłączona

Jerzy Zajadło: Instrukcja obsługi wyborczej pralki automatycznej

Dla teoretyka prawa to ciekawe doświadczenie: akt prawny napisany jest w stylu instrukcji obsługi sprzętu AGD

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Instrukcja obsługi wyborczej pralki automatycznej została wyłączona

Jerzy Zajadło: Prawna kontrkultura PiS

Nazistowski dramaturg Hanns Johst funkcjonuje we współczesnej zbiorowej pamięci właściwie wyłącznie za sprawą swojego jednego słynnego zdania: „Kiedy słyszę słowo >kultura<, odbezpieczam rewolwer”. Ktoś może zarzucić mi sporą przesadę, ale nic na to nie poradzę – przypomniało mi się ono w kontekście sposobu zaprojektowania i uchwalenia przez Sejm ustawy w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Prawna kontrkultura PiS została wyłączona

Jerzy Zajadło: Posłuszeństwo konstytucyjne

Na razie nie jesteśmy w stanie przemocą odeprzeć tego bezprawia, może więc paradoksalnie jakimś wyjściem jest pełne i całkowite posłuszeństwo konstytucyjne. Postępuję tak a tak nie dlatego, że ta władza tak chce i że boję się z jej strony represji, lecz dlatego, że podbudowy dla racjonalności moich działań dostarcza mi konstytucyjna aksjologia.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Posłuszeństwo konstytucyjne została wyłączona