Jacek Czaja – sędzia, prezes zarządu Towarzystwa Prawniczego w Lublinie. Był ekspertem Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Prawa w Rzymie oraz USAID Legal and Regulatory Reform Project. Uczestniczył w pracach nad reformą sądownictwa gospodarczego w kilku państwach Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2007–2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Członek Rady Ekspertów Programu „Obywatel i Prawo” Instytutu Spraw Publicznych.

Jacek Czaja – sędzia, prezes zarządu Towarzystwa Prawniczego w Lublinie. Był ekspertem Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Prawa w Rzymie oraz USAID Legal and Regulatory Reform Project. Uczestniczył w pracach nad reformą sądownictwa gospodarczego w kilku państwach Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2007–2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Członek Rady Ekspertów Programu „Obywatel i Prawo” Instytutu Spraw Publicznych.

Posted by redakcja