Ukazał się drugi numer „Przeglądu Konstytucyjnego” (wrzesień 2017), a w nim:

1. Aleksandra Dębowska, Monika Florczak-Wątor, Domniemanie konstytucyjności ustawy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
2. Krzysztof Wójtowicz, Prawne aspekty wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
3. Maciej Pach, Niemiecka koncepcja demokracji zdolnej do obrony (zarys problematyki)
4. Mauro Barberis, Ewolucja, konstytucja, bezpieczeństwo. Zarys teorii prawdziwie realistycznej
5. Wojciech Langer, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2016 r. (sygn. akt III SW 168–169/15) stwierdzającej ważność wyborów do Sejmu i Senatu. Czy wyższe progi wyborcze dla koalicji mają sens?
6. Dominik Łukowiak (opracowanie i przekład), Austria: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 marca 2017 r. (sygn. akt G 364/2016–7, G 366/2016–7) dotyczący obowiązku złożenia przez partię polityczną sprawozdania finansowego
7. Maciej Serowaniec, Parlamentarne komisje do spraw europejskich, Warszawa 2016, ss. 351
8. Marta Derlatka, Jubileusz Profesora Leszka Garlickiego
9. Agnieszka Gajda, Anna Rytel-Warzocha, Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego dla Profesora Leszka Garlickiego

Treść numeru dostępna jest tutaj.

Posted by redakcja