W dniu 15 kwietnia 2021 r. Kolegium Sądu Najwyższego podjęło uchwałę, w której „stanowczo sprzeciwia się praktyce kierowania przez Prokuraturę wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów, opartych na zarzutach związanych z procesem orzekania. Kierowanie wniosków o uchylenie immunitetu w takich sprawach stanowi próbę instrumentalnego wykorzystywania prawa do zdyskredytowania w opinii publicznej sędziów.
Uchwała ma związek z wnioskiem Prokuratury Krajowej do Izby Dyscyplinarnej o uchylenie immunitetów trzech sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego, w których w zasadzie próbuje się przypisać sędziom błędy pracowników sekretariatów SN.
W przeciwieństwie do innych podjętych w tym dniu uchwał Kolegium SN, wyżej cytowana uchwała nie została przez rzecznika SN opublikowana.

Posted by redakcja