Gazeta Wyborcza ujawniła, że wojewodowie żądają, by samorządowcy oddali spisy wyborców Poczcie Polskiej do dzisiaj do godziny 15 „celem przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych”, zupełnie bez podstawy prawnej.

Fotografię takiego pisma przedstawił też na Twitterze poseł Borys Budka.

Poniżej udostępniamy wzór pisma przygotowanego przez dr Macieja Pichalaka z Uniwersytetu Wrocławskiego do gmin, z żądaniem nieprzekazywania danych osobowych bez podstawy prawnej.

Takie żądania można wysyłać do gminy, gdzie figurujemy w spisie wyborców (z reguły będzie to gmina, gdzie jesteśmy zameldowani) mailem lub przez ePUAP np. korzystając  ze wzoru pisma ogólnego.

Sprawa wymaga szybkiej reakcji, ponieważ wyznaczony gminom (przynajmniej niektórym) termin mija dzisiaj (23.4.2020 r.) o godz. 15.00.

Szanowna Pani Wójt / Burmistrz / Prezydent,
Szanowny Panie Wójcie / Burmistrzu / Prezydencie,
w związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi, według których organy administracji samorządowej zostały wezwane do przekazania Poczcie Polskiej S.A. spisów wyborców, zawierających dane osobowe poszczególnych wyborców, informuję, że żądanie to jest pozbawione podstaw prawnych. W związku z tym wypełnienie tego żądania poprzez przekazanie danych osobowych wyborców będzie działaniem sprzecznym z prawem i stanowić będzie naruszenie dóbr osobistych poszczególnych osób uwzględnionych w spisie. Naraża to jednostkę samorządu terytorialnego na roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Takie działanie może również stanowić podstawę odpowiedzialności prawnej na podstawie przepisów regulujących ochronę danych osobowych.
W związku z powyższym:
– żądam nieudostępniania moich danych osobowych bez odpowiedniej podstawy prawnej Poczcie Polskiej ani innym nieuprawnionym podmiotom;
– odpowiednio, apeluję również o nieudostępnianie danych osobowych innych wyborców.
Z wyrazami szacunku,
imię i nazwisko

Posted by redakcja