Trybunał Konstytucyjny (zdjęcie ilustracyjne)/Michał Dukaczewski /RMF FM

RMF24.PL: Ośmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego wnioskuje o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego z udziałem prezydenta. Chcą rozmawiać o przywróceniu zgodnej z prawem działalności Trybunału, zakłóconej od czasu, kiedy funkcję prezesa objęła Julia Przyłębska.

W piśmie pojawiają się trzy podstawowe kwestie: sprzeczne z prawem kształtowanie składów orzekających w poszczególnych sprawach i uniemożliwianie części sędziów orzekania, faktyczne pełnienie funkcji prezesa przez upełnomocnionego do tego przez prezes Przyłębską sędziego Mariusza Muszyńskiego oraz ograniczanie jawności rozpraw i swobody wypowiedzi sędziów.

Ośmioro z 15 – czyli siedmioro „starych” sędziów plus Piotr Pszczółkowski – wypomina, że odkąd Przyłębska objęła prezesurę nie odbyło się ani jedno spotkanie czy zgromadzenie sędziów. Na sześciu stronach uzasadnia szczegółowo potrzebę takiego spotkania.

Zaproszenie na zgromadzenie prezydenta, który ma czuwać nad przestrzeganiem Konstytucji, sędziowie uzasadniają „nadzwyczajnymi powodami” związanymi i z nieprawidłowym działaniem Trybunału pod jej kierownictwem, oraz zagrożeniem niezawisłości sędziów i niezależności Trybunału.

Publikujemy treść listu

Posted by redakcja