W dniu 11 stycznia 2018 r. zmarł Jerzy Ciemniewski – konstytucjonalista, doktor habilitowany nauk prawnych, polityk, poseł, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, współtwórca naszej Konstytucji. Po ukończeniu WPiA UW w 1962 r. pracował najpierw na tej uczelni, a od 1969 r. – w Instytucie Nauk Prawnych PAN. W latach 80-tych działał w „Solidarności” i był jednym z założycieli Komitetu Helsińskiego w Polsce. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu i w pracach PKW – oddelegowany przez „Solidarność” w czasie wyborów w 1989 r. Następnie pracował w Urzędzie Rady Ministrów i na stanowisku sekretarza Rady Ministrów, a w latach 1991–1998 przez trzy kadencje sprawował mandat poselski. Był zastępcą przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, następnie członkiem Komisji Konstytucyjnej. W 1998 r. objął urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który sprawował do 2007 r. Był autorem wielu publikacji naukowych z dziedziny prawa konstytucyjnego, zastępcą redaktora naczelnego „Przeglądu Sejmowego”, a następnie członkiem redakcji „Przeglądu Konstytucyjnego”.

A nade wszystko Profesor Ciemniewskj był człowiekiem mądrym, otwartym, pogodnym i oddanym Polsce. To wielka strata.

Profesor Jerzy Ciemniewski w Biurze RPO z okazji 20-tych urodzin Konstytucji:

Posted by redakcja