Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie oraz  Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” zapraszają na konferencję

„WŁADZA SĄDOWNICZA W POLSCE  – AKTUALNE PROBLEMY.”

„Orzeczenia TSUE dotyczące niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz ich skutki dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.”

28 stycznia 2020 r. /wtorek/ godz. 10.30-13.30, Collegium Wróblewskiego UJ, sala nr 7 (refektarz) Kraków, ul. Olszewskiego 2

Prelegenci:

  • prof. dr hab. Sławomir Dudzik, Katedra Prawa Europejskiego WPiA UJ
  • prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak, Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW
  • prof. dr hab. Piotr Tuleja, Katedra Prawa Konstytucyjnego WPiA UJ

Posted by redakcja