Organizatorzy Zjazdu informują, że: „po dwudziestu pięciu latach od uchwalenia Konstytucji warto sformułować pytania o założenia, jakie towarzyszyły pracom nad Konstytucją w jej zakresie dotyczącym praw i wolności, sposób ich realizacji oraz o nowe wyzwania dla systemu ochrony praw człowieka w Polsce. W związku z tym jako główny cel XVIII Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego wskazujemy stworzenie przestrzeni do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na te pytania.”

W ciągu dwóch dni uczestnicy Zjazdu będą mieli okazję wziąć udział w sześciu panelach, w tym dwóch profesorskich: „O założeniach konstytucyjnego systemu ochrony praw i wolności”, „O realizacji założeń systemu ochrony konstytucyjnych wolności i praw”, „O oddziaływaniu sądów konstytucyjnych i ponadnarodowych na ochronę konstytucyjnych wolności i praw”, „O ochronie konstytucyjnych wolności i praw w procesie stosowania prawa”, „O skuteczności konstytucyjnego systemu środków ochrony praw i wolności, „O współczesnych wyzwaniach dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw”.

Zjazd zainauguruje wykład prof. dr hab. Moniki Florczak-Wątor (będzie miał on miejsce w ramach pierwszego panelu). W sobotę natomiast w panelu „O skuteczności konstytucyjnego systemu środków ochrony praw i wolności” rozmawiać będą: prof. dr hab. Piotr Tuleja, prof. dr hab. Andrzej Zoll, prof. dr hab. Piotr Kardas, r. pr. Mirosław Wróblewski. W trakcie paneli studencko-doktoranckich będzie można wysłuchać 13 referatów, w których tematyka konstytucyjnych praw i wolności zostanie poruszona w kilku kontekstach.

Z harmonogramem Zjazdu można zapoznać się tutaj.

Bieżące informacje o Zjeździe znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/events/330371259124958.

Zjazd Patronatem Honorowym objęli:

 • Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ,
 • Naczelna Rada Adwokacka,
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie,
 • Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych,
 • Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego,
 • Przegląd Konstytucyjny.

Wsparcia finansowego udzielili:

 • Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ,
 • Rada Kół Naukowych UJ,
 • Fundacja „Bratniak”,
 • Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych SPCG w Krakowie.

Posted by Łukasz Korzeniowski

Student III roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowany szczególnie prawem oświatowym, prawem karnym i prawem konstytucyjnym. Prezes i założyciel Stowarzyszenia Umarłych Statutów.