Archiwa tagu: dekret Bieruta

Ewa Łętowska

Mechanizm dekretu Bieruta. Dlaczego potrzebna była przesłanka posiadania?

Kolejną burzę wokół reprywatyzacji warszawskich wywołana przez aktywistów miejskich (skupionych wokół J. Śpiewaka)  wywołało ich  memorandum z konkluzją, iż:

Wiele z nieruchomości, wobec których wydane zostały decyzje „zwrotowe” nigdy nie podlegało zwrotowi w naturze w myśl art. 7 dekretu Bieruta z racji na niespełnienie przesłanki „posiadania gruntu” w dniu złożenia wniosku.

Konkluzja ta jest prawdopodobna, skoro – jak twierdzą urzędnicy z ratusza –  przesłanki „posiadania”  (jako zasada) nie badano. Ale zarazem, w przeciwieństwie do autorów raportu uważam, że resetu zerowego reprywatyzacji nie należy oczekiwać. Po pierwsze, zapewne zwrotu jednak dokonano osobie właściwej – mimo, że posiadania nie zbadano. Po drugie, większość zwracanych nieruchomości zbyto i wtedy na przeszkodzie resetowi staje rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Oczywiście to jest wniosek pragmatyczny:  bo brak zbadania wymaganych przesłanek powoduje skutki w zakresie ważności decyzji. Dziś jednak ja nie o tym, ale o tym jak wyglądał mechanizm zwrotowy, bo chyba warto go przypomnieć, bo wtedy dopiero można zrozumieć, o co chodzi z tym posiadaniem.

Czytaj dalej