Oświadczamy, że jesteśmy gotowi, jeżeli byłaby taka potrzeba, do uczestniczenia w zajęciach szkolnych poświęconych wolności słowa i jej granic, konieczności zwalczania mowy nienawiści, znaczenia tolerancji w życiu publicznym i życiu jednostek oraz wszelkim innym zagadnieniom konstytucyjnym.

 Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku:

Stanisław Biernat

Teresa Dębowska-Romanowska

Leszek Garlicki

Mirosław Granat

Marian Grzybowski

Wojciech Hermeliński

Adam Jamróz

Marek Kotlinowski

Teresa Liszcz

Ewa Łętowska

Marek Mazurkiewicz

Andrzej Mączyński

Janusz Niemcewicz

Ferdynand Rymarz

Andrzej Rzepliński

Marek Safjan

Jerzy Stępień

Janusz Trzciński

Mirosław Wyrzykowski

Andrzej Zoll

 Warszawa, 17 stycznia 2019 r.

Posted by redakcja