Kronika konstytucyjna

O skutkach prawnych orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego wydanych w składz...

Ostatnie lata zapisały się w polskiej myśli konstytucyjnej bezprecedensowym sporem o podstawy działania i pozycję ustrojową Trybunału Konstytucyjne...

How Democracy Dies (in Poland): A Cas...
Zamieszanie z art. 7 Traktatu UE (Sta...

Notki Ewy Łętowskiej

Czyn w cieniu słów (skrzydlatych)

Prezydent wygłosił dzisiaj przemówienie do środowisk akademickich, w których m.in. cytuje Wyspiańskiego „Idziesz przez świat i światu dajesz ...

Loi spectacle – widowisko w mie...
Legal harassement, contempt of court,...

Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy

Magiczne słowo „wspólnota”

Słowem, które pada ostatnio najczęściej w przestrzeni publicznej, także wczoraj wieczorem, jest „wspólnota” – w związku z tym w pierwszym dniu nowe...

Pod rozwagę „nowej gwiazdy̶...
Zasada wodzostwa

Konferencje i seminaria

Zebranie naukowe poświęcone pamięci Profesora Pawła Sarneckiego

28 listopada 2017 r. minęła pierwsza rocznica śmierci Profesora Pawła Sarneckiego. W nawiązaniu do tej szczególnej daty Katedra Prawa Konstytucyjne...

Pierwszy Ogólnopolski Kongres Praw Ob...
Zaproszenie na debatę „Dialog w proc...

Młodzi o konstytucji

Jak przebiegają wybory? – Charakterystyka okręgów wyborczych.

W podanym poniżej zadaniu maturalnym zostały przedstawione różne mapy naszego kraju przedstawiające podział na okręgi wyborcze. Wykorzystamy to zad...

Prywatyzacja zadań publicznych –...
O podziale funkcji władczych