Artykuł ukazał się w „Palestrze” nr 1-2/2017.

Treść artykułu do pobrania w formacie PDF.

Maciej Gutowski jest profesorem nauk prawnych, pracownikiem naukowym Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego „Palestry”.

Piotr Kardas jest profesorem nauk prawnych, pracownikiem naukowym w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokatem, wykładowcą Podyplomowego Studium Prawa Karnego Materialnego i Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Posted by redakcja