Warszawa, 14 czerwiec 2020 r.

Jego Magnificencja

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Ks. Prof. dr hab. Antoni DĘBIŃSKI

 

Wielce Szanowny Księże Rektorze,

Piszę w bardzo przykrej sprawie. Dla prawnika – naukowca prawoznawcy, ogromnym problemem w naszych czasach staje się nadużywanie autorytetu nauki w celach bieżącej polityki –  przez osoby uprawiające i naukę, i politykę. Jeszcze gorzej, gdy formy wykorzystania tego autorytetu przybierają postać nieakceptowalną z punktu widzenia etyki naukowej. Przed kilkoma laty uczestniczyłam w pracach Komitetu Etyki w Nauce i tym sprawom poświęcaliśmy wiele troski, a ja miałam okazję współpracować wówczas z ks.prof. Andrzejem Szostkiem z KUL, którego darzę ogromnym szacunkiem.

Otóż przed kilkoma dniami byłam świadkiem wypowiedzi medialnej pracownika KUL, dr. hab. Przemysława Czarnka w programie „Studio Polska”, TVP Info, sobota, 13 czerwca 2020 r. Jego wypowiedź dotyczyła praw człowieka, które określił jako „idiotyzm”. Całość wypowiedzi  brzmiała m.w. tak „Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem. Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją” .

Rozumiem delikatność materii. Rozumiem prawa dyskursu politycznego i wiem, jaka jest różnica między nim a dyskursem naukowym. Ale zadaję sobie pytanie, czego naucza się o prawach człowieka, o równości i dyskryminacji jako pojęciach konstytucyjnych na KUL, skoro p. Czarnek prowadzi dydaktykę w ramach Katedry Prawa Konstytucyjnego w Instytucie Nauk Prawnych, a występując publicznie w taki sposób – wspiera się tytułem naukowym. I nawet przy kompletnie odmiennym światopoglądzie po prostu nie godzi się pracownikowi naukowemu, prawnikowi w ten sposób mówić o ludziach, równości i prawach człowieka, bo to uchybia rzetelności i godności pracownika naukowego.

Mój list nie jest nawoływaniem do cenzury i karania. Jest to wyrażenie sprzeciwu wobec tej wizji praw człowieka i konstytucjonalizmu, które,  z konieczności rzeczy, ujawniła wypowiedź  osoby nauczającej  na KUL. Mam nadzieję, że to nie jest wizja praw człowieka i konstytucjonalizmu oficjalnie wspierana przez społeczność naukową KUL.

Z wyrazami szacunku

Posted by Ewa Łętowska