Jerzy Zajadło: Witajcie w ciężkich czasach

 

Jerzy Zajadło – profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie teorii i filozofii prawa, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Jerzy Zajadło: Bezprawna tyrania, uprawnione roszczenie

Wola demokratycznie wyłonionej większości nigdy nie jest tyranią tak długo, jak długo wyrażana jest z zachowaniem demokratycznych procedur i jak długo mieści się w granicach prawa. Z kolei wola mniejszości może zostać wprawdzie pominięta w procesie demokratycznego dyskursu, ale tylko o tyle, o ile takie pominięcie nie narusza podstawowych praw człowieka.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , , , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Bezprawna tyrania, uprawnione roszczenie została wyłączona

Jerzy Zajadło: Narodziny nowej „logiki” argumentacyjnej

Tam, gdzie pewnym faktom nie da się zaprzeczyć, stosuje się retorykę z gatunku dawnego radia Erewań. Tam z kolei, gdzie to nie działa, stosuje się argument z niewiedzy, nawet jeśli dotyczy to faktów powszechnie publicznie znanych. A jeśli i to nie pomaga, po prostu odwraca się logiczny ciężar dowodu. W praktyce towarzyszącej tzw. aferze hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości ten nowy typ argumentacji jest jeszcze bardziej wysublimowany.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , , , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Narodziny nowej „logiki” argumentacyjnej została wyłączona

Jerzy Zajadło: Antypaństwo

Afera trollowa przynosi konieczność zadania pytania, które postawił już kilkanaście wieków temu św. Augustyn: czym różni się państwo od bandy złoczyńców? Państwa zdolnego do samoobrony i obrony obywateli przed tego typu działaniami nie ma, jest tylko jakiś układ władzy dla władzy za wszelką cenę, a więc antypaństwo. Jego jedynym problemem jest to, czy coś wyjdzie, czy nie wyjdzie na jaw – Piebiak, Kuchciński i inni zapłacili cenę dymisji nie za to co robili, lecz za to, że dali się złapać.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , , , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Antypaństwo została wyłączona

Jerzy Zajadło: Pisgalizm

Co to jest „pisgalizm”? To neologizm wynikający ze skrótowego połączenia „PiS” oraz słowa „legalizm”.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Pisgalizm została wyłączona

Jerzy Zajadło: Jakie jest państwo PiS?

Siedem grzechów głównych państwa PiS

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , , , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Jakie jest państwo PiS? została wyłączona

Jerzy Zajadło: Prawo i mity – Temida z węchem

Przypowieść o Temidzie i o ministrze Dworczyku

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Prawo i mity – Temida z węchem została wyłączona

Jerzy Zajadło: Cedant arma togae

W ostatnich dniach życie przypomniało o ciągłej aktualności tej formuły i to aż trzykrotnie. Toga utożsamia władzę sędziowską, natomiast oręż dwie pozostałe: wykonawczą (bezpośrednio) i ustawodawczą (pośrednio). Stojąc na straży prawa sąd kontroluje nie tylko jego przestrzeganie przez egzekutywę, lecz także realizację aksjologii konstytucyjnej przez legislatywę.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , , , , , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Cedant arma togae została wyłączona

Jerzy Zajadło: Krótka historia jednego pozwu

Ktoś może powiedzieć, że to tylko pewien epizod charakterystyczny dla tzw. dobrej zmiany, że od końca 2015 roku podobnych zdarzeń było bez liku, i że zdążyliśmy się już przyzwyczaić do tej szczególnej retoryki zdolnej każdą klęskę przedstawić jako sukces. Tyle że taki zrezygnowany ton nie oddaje istoty problemu i jest tylko przyzwoleniem na dalszą petryfikację głupoty, ponieważ głupota karmi się sama sobą i jest źródłem samonakręcającej się spirali w ciągu ad infinitum.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , , , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Krótka historia jednego pozwu została wyłączona

Jerzy Zajadło: Nowa „walka o naukę prawa”

Reakcja Ministerstwa Sprawiedliwości na krytyczne opinie grupy uczonych prawników z Uniwersytetu Jagiellońskiego może świadczyć o tym, że władzy marzy się scenariusz numer dwa, tyle że w jeszcze bardziej radykalnej formie. Nie chodzi o to, by nauka była obiektywna i krytyczna, chodzi o to, by była określona i służebna.

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Nowa „walka o naukę prawa” została wyłączona

Jerzy Zajadło: Dekompozycja wartości, zasad i instytucji konstytucyjnych

Władza, jako adresat naszych prawniczych argumentacji, żyje w świecie, w którym prawo utraciło swój konwencjonalny charakter

Posted in Kronika konstytucyjna, Jerzy Zajadło: Ciężkie czasy | Tagged , , , , | Możliwość komentowania Jerzy Zajadło: Dekompozycja wartości, zasad i instytucji konstytucyjnych została wyłączona