Prof. Jerzy Zajadło

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło – prawnik i filozof, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autor ponad 400 prac naukowych z zakresu teorii i filozofii prawa, w tym kilkunastu monografii, m.in. Formuła Radbrucha, Odpowiedzialność za Mur, Studia Grotiana, Po co prawnikom filozofia prawa?, Sędziowie i niewolnicy, Lord Mansfield. Sędzią być, Cyceron dla prawników; członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

Posted by redakcja