Przewodniczący Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ/RECJ) wystosował w dniu 5 kwietnia 2018 r. list to Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), w którym poinformował, że Zarząd Sieci bacznie obserwuje zmiany w polskim systemie sądownictwa i wielokrotnie odnosił się do projektów ustaw dotyczących KRS, jako istotnego członka Sieci.

Zarząd Sieci zauważa, że ostatnie zmiany prawne odnoszące się do KRS, a będące częścią większych zmian w polskim sądownictwie, poddają w wątpliwość, czy KRS w obecnej formie może być uważana za kontynuację organizacji, która uprzednio była członkiem Sieci, czy też jest to nowy organ. Jeśli jest to nowy organ, to kolejna wątpliwość dotyczy tego, czy nowa KRS spełnia kryteria wymagane do przynależności do Sieci. A jeśli nie spełnia tych kryteriów, to czy może być nadal członkiem Sieci.

W tej sytuacji Zarząd Sieci wystąpił z sugestią spotkania pomiędzy przedstawicielami Sieci i nowej KRS, aby omówić tę kwestię, zwłaszcza że sprawa jest pilna, ponieważ Zgromadzenie Ogólne Sieci będzie miało miejsce już za dwa miesiące.

Posted by redakcja