Zespół Ekspertów Wyborczych Fundacji im. Stefana Batorego przedstawił warunki brzegowe, które powinny zostać spełnione, aby wybory prezydenckie były demokratyczne. W stanowisku wskazano również ścieżkę przygotowania głosowania korespondencyjnego w czasie epidemii.

Eksperci wskazują, że głosowanie korespondencyjne w maju byłoby przedsięwzięciem naruszającym konstytucyjne warunki stawiane wyborom, a także zagrażającym zdrowiu i życiu obywateli – wyborców oraz osób zaangażowanych w ich organizację.

Członkowie Zespołu Ekspertów Wyborczych ostrzegają, że coraz bardziej prawdopodobne organizacyjne fiasko naprędce przygotowywanego głosowania korespondencyjnego zaszkodzi Polsce i niezależnie od poglądów politycznych nie powinniśmy dopuścić do kompromitacji wyborów i podważenia wiarygodności tej procedury.

Eksperci rekomendują m. in.:

  • Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, który da czas na solidne przygotowanie bezpiecznej i uczciwej procedury.
  • Organizacją wyborów powinna zajmować się Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze.
  • W procedurze głosowania korespondencyjnego pakiet wyborczy nie może być drukiem bezadresowym, a numer PESEL nie może być jedynym gwarantem osobistego głosowania.
  • Przepisy muszą umożliwiać wyborcom podanie adresu dostarczenia pakietu wyborczego – nie musi to być adres zameldowania.
  • Obwodowe komisje wyborcze muszą być złożone z przedstawicieli komitetów wyborczych i organizacji społecznych.
  • Liczba komisji wyborczych w miastach musi zostać zwiększona, komisje powinny dysponować większą liczbą spisów wyborców.
  • Wyborcze skrzynki nadawcze muszą być zabezpieczone i objęte monitoringiem, umieszczone równomiernie w odpowiednich miejscach, a ich lokalizacja ogłoszona wcześniej wyborcom.
  • Wyniki głosowania w obwodach powinny być niezwłocznie dostępne on-line.

Posted by redakcja