Przed egzaminem

Poniżej znajdują się opracowania tematów przydatne przed egzaminem maturalnym z wiedzy o społeczeństwie oraz egzaminami z prawa konstytucyjnego. Materiały są przygotowywane w ramach projektu „Państwo to my! Obywatelskie przemyślenia”.

Piotr Zyzański Cyprian Liske Cyprian Liske