Archiwum kategorii: Konferencje i seminaria

Kongres Prawników Polskich – treść faktycznie wygłoszonych przemówień przedstawiciela Prezydenta RP i wiceministra sprawiedliwości

Poniżej publikujemy treść faktycznie wygłoszonych przemówień przedstawicieli Prezydenta RP i rządu na Kongresie Prawników Polskich, który odbył się w Katowicach, w dniu 20 maja 2017 r.

Czytaj dalej

Relacja video z sympozjum „The Polish constitutional crisis and institutional self-defence” na Wydziale Prawa Uniwersytetu Oksfordzkiego

W dniu 9 maja 2017 r. w Oksfordzie odbyło się sympozjum, którego celem była teoretyczna refleksja nad kontrowersyjnymi wydarzeniami wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego, które miały miejsce od połowy 2015 r.

W debacie wzięli udział profesorowie Tomasz Gizbert-Studnicki, Marcin Matczak, Adam Czarnota oraz Lech Morawski. Komentatorami byli profesorowie Uniwersytetu Oksfordzkiego: Nick Barber, Richard Ekins, Alison Young i Aileen Kavanagh. Poniżej relacja video.

Czytaj dalej

Dzień Europy na WPiA UJ

W dniu 9 maja 2017 r. Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Dziekan WPiA UJ, zaprasza wszystkich studentów i pracowników Wydziału na świętowanie Dnia Europy (Europe Day). Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 14:00 do 20:00 na parterze i dziedzińcu Pałacu Larischa, ul. Bracka 12.

W programie:

Sala 55

14.00-15.00 Prof. Nina Półtorak, sędzia w Sądzie UE – „Europa nie powstanie od razu i w całości (…) ale przez konkretne działania tworzące solidarność” – czy prawo i prawnicy mogą przyczynić się do integracji europejskiej?”. Po wykładzie planowana jest dyskusja; moderator: prof. Sławomir Dudzik

15.00 – 16.00 Dr Alicja Sikora, referendarz w Sądzie UE – „Jak funkcjonuje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – refleksje referendarza”. Po wykładzie planowana jest dyskusja; moderator: prof. Sławomir Dudzik

16:00 – 16:30 – Erasmus+ jest dla Ciebie! – przedstawienie oferty Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej, w szczególności programu „Wystartuj z Erasmus+” – Monika Rząca, DWSM UJ

16:30 – 16:45 – „Students Helping Students”

16:45 – 17:30 – „Erasmus czyli smak życia” – polscy studenci opowiedzą o swoich doświadczeniach podczas pobytu na stypendium w ramach programu Erasmus +

17:30 – 18:00 – prezentacja europejskich uczelni przez zagranicznych studentów studiujących na naszym wydziale

Ponadto:
18:00 – 20:00 – grill, didżej i dobra zabawa

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową poświęconą artykułowi 7 Traktatu o Unii Europejskiej oraz mechanizmowi zawartemu w komunikacie Komisji Europejskiej „Nowe ramy na rzecz umocnienia praworządności”

W dniach 14-15 września 2017 r. w Warszawie Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (pod kierownictwem dr hab. Anny Zawidzkiej – Łojek) wraz z Instytutem Maksa Plancka dla prawa publicznego porównawczego i prawa międzynarodowego w Heidelbergu (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law; dyrektor: Prof. Dr. Armin von Bogdandy) organizuje w Warszawie międzynarodową konferencję naukową poświęconą artykułowi 7 Traktatu o Unii Europejskiej oraz mechanizmowi zawartemu w komunikacie Komisji Europejskiej „Nowe ramy na rzecz umocnienia praworządności”.

Czytaj dalej