Konferencje i seminaria

Ewa Łętowska

The Rule of Law on the Peripheries of Europe. On Poland’s Transformation – 1988-2017

Angielski tekst odczytu wygłoszonego 21.7.17. we Wrocławiu w ramach 26th. Annual Democracy&Diversity Institute (The New School. Transregional Center for Democratic Sudies)

Polski tekst (z przypisami dokumentacyjnymi) znajduje się tutaj.

What is Happening to the State of Law?

  1. Why?

The title of my talk could be framed in a baroque manner: “Convulsions of the rule of law, which were not noticed and not prevented in time by lawyers, be they scholars or judges, which caused the breakdown of the democratic order in Poland.”

A foreigner asked me a question, actually a series of questions. “How is it that suddenly, out of nowhere, Poland, the precocious child of transformation, seemed to be returning to the culture of mono-power.  A Parliamentary majority – elected by a minority – is changing the system. How could that have happened? Poland, a nation governed by the rule of law? Is law is a sword, the expression of force, or perhaps a shield, for the defense against anarchy? How this happened, nobody now knows. Parliament and governments push judges around, and society, which only yesterday was fighting for justice, does not seem to care. So, what happened? After all, you met all requirements of the rule of law when joining the European Union. That is…or perhaps it only looked like that to us?

I will try to answer those questions. And here is my general conclusion:

We did not succeed in making the rule of law a viable social project, not only for the general public, but also for the legal community, which had the responsibility of popularizing and supporting this project. We failed to realize that it is not simply enough to change a number of laws. What is imperative, is systematic work on developing a legal culture, based on legal precedence, and appealing to the hearts and minds of people. This is necessary in a country like Poland, which is haunted by the combination of both messianic and communist mentalities – two concepts that poisoned the capacity to act independently, to anticipate, to be able to notice the relationship between cause and effect. Unfortunately, Poland is one of those countries that never understood the role that both institutions and laws play in providing not only social glue, but foundations for democratic agency of the individual. Czytaj dalej

Redakcja

Zaproszenie na Pierwsze Krakowskie Sympozjum Konstytucyjne „O problemach wykładni Konstytucji RP”

Pierwsze Krakowskie Sympozjum Konstytucyjne
„O problemach wykładni Konstytucji RP”

Termin:  7 października 2017 r.,(sobota), godz. 10.00-16.15,
Miejsce: Aula A, Budynek Dydaktyczny WPiA UJ, ul. Krupnicza 33a, Kraków
Koszt: bezpłatnie
Rejestracja: do 15 września 2017 r. na stronie Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ (w dolnej części strony)

Opis: Pogłębiający się kryzys konstytucyjny i ustrojowy, który obserwujemy od dwóch lat oraz przypadająca w tym roku 20. rocznica uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej skłoniły środowisko krakowskich konstytucjonalistów i teoretyków prawa do przeprowadzenia interdyscyplinarnej debaty naukowej o problemach związanych z wykładnią naszej ustawy zasadniczej. Chcielibyśmy spojrzeć z perspektywy tych dwóch dyscyplin na konstytucję jako przedmiot wykładni, a także zastanowić się nad znaczeniem tradycyjnych metod wykładni prawa oraz specyfiką wykładni konstytucji przez sądy i Trybunał Konstytucyjny. Polska doktryna prawnicza nie udzieliła dotychczas jednoznacznej odpowiedzi m.in. na pytania o prawotwórczy charakter wykładni konstytucji, istotę domniemania konstytucyjności prawa, czy związanie sędziego konstytucją. Pytania, o niewątpliwie ogromnej wadze teoretycznej i praktycznej.

W związku z tym serdecznie zapraszamy na Pierwsze Krakowskie Sympozjum Konstytucyjne poświęcone problemom wykładni Konstytucji RP, które odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w sobotę, 7 października 2017 r. Sympozjum będzie okazją do dyskusji w gronie konstytucjonalistów, teoretyków i filozofów prawa oraz prawników praktyków. Poniżej przedstawiamy ramowy program Sympozjum oraz formularz zgłoszeniowy, z prośbą o rejestrację uczestnictwa do 15 września br. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program: Czytaj dalej

Redakcja

Kongres Prawników Polskich – treść faktycznie wygłoszonych przemówień przedstawiciela Prezydenta RP i wiceministra sprawiedliwości

Poniżej publikujemy treść faktycznie wygłoszonych przemówień przedstawicieli Prezydenta RP i rządu na Kongresie Prawników Polskich, który odbył się w Katowicach, w dniu 20 maja 2017 r.

Czytaj dalej

Redakcja

Relacja video z sympozjum „The Polish constitutional crisis and institutional self-defence” na Wydziale Prawa Uniwersytetu Oksfordzkiego

W dniu 9 maja 2017 r. w Oksfordzie odbyło się sympozjum, którego celem była teoretyczna refleksja nad kontrowersyjnymi wydarzeniami wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego, które miały miejsce od połowy 2015 r.

W debacie wzięli udział profesorowie Tomasz Gizbert-Studnicki, Marcin Matczak, Adam Czarnota oraz Lech Morawski. Komentatorami byli profesorowie Uniwersytetu Oksfordzkiego: Nick Barber, Richard Ekins, Alison Young i Aileen Kavanagh. Poniżej relacja video.

Czytaj dalej

Redakcja

Dzień Europy na WPiA UJ

W dniu 9 maja 2017 r. Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Dziekan WPiA UJ, zaprasza wszystkich studentów i pracowników Wydziału na świętowanie Dnia Europy (Europe Day). Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 14:00 do 20:00 na parterze i dziedzińcu Pałacu Larischa, ul. Bracka 12.

W programie:

Sala 55

14.00-15.00 Prof. Nina Półtorak, sędzia w Sądzie UE – „Europa nie powstanie od razu i w całości (…) ale przez konkretne działania tworzące solidarność” – czy prawo i prawnicy mogą przyczynić się do integracji europejskiej?”. Po wykładzie planowana jest dyskusja; moderator: prof. Sławomir Dudzik

15.00 – 16.00 Dr Alicja Sikora, referendarz w Sądzie UE – „Jak funkcjonuje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – refleksje referendarza”. Po wykładzie planowana jest dyskusja; moderator: prof. Sławomir Dudzik

16:00 – 16:30 – Erasmus+ jest dla Ciebie! – przedstawienie oferty Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej, w szczególności programu „Wystartuj z Erasmus+” – Monika Rząca, DWSM UJ

16:30 – 16:45 – „Students Helping Students”

16:45 – 17:30 – „Erasmus czyli smak życia” – polscy studenci opowiedzą o swoich doświadczeniach podczas pobytu na stypendium w ramach programu Erasmus +

17:30 – 18:00 – prezentacja europejskich uczelni przez zagranicznych studentów studiujących na naszym wydziale

Ponadto:
18:00 – 20:00 – grill, didżej i dobra zabawa

Redakcja Redakcja

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową poświęconą artykułowi 7 Traktatu o Unii Europejskiej oraz mechanizmowi zawartemu w komunikacie Komisji Europejskiej „Nowe ramy na rzecz umocnienia praworządności”

W dniach 14-15 września 2017 r. w Warszawie Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (pod kierownictwem dr hab. Anny Zawidzkiej – Łojek) wraz z Instytutem Maksa Plancka dla prawa publicznego porównawczego i prawa międzynarodowego w Heidelbergu (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law; dyrektor: Prof. Dr. Armin von Bogdandy) organizuje w Warszawie międzynarodową konferencję naukową poświęconą artykułowi 7 Traktatu o Unii Europejskiej oraz mechanizmowi zawartemu w komunikacie Komisji Europejskiej „Nowe ramy na rzecz umocnienia praworządności”.

Czytaj dalej