Zapraszają Prof. Ewa Łętowska i Marcin Krzemiński (redaktor naczelny konstytucyjny.pl) – w chwilę po uruchomieniu bloga