Miesięczne archiwum: Kwiecień 2017

Redakcja

Sędziowie TK wnioskują o Zgromadzenie Ogólne z udziałem Prezydenta

Trybunał Konstytucyjny (zdjęcie ilustracyjne)/Michał Dukaczewski /RMF FM

RMF24.PL: Ośmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego wnioskuje o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego z udziałem prezydenta. Chcą rozmawiać o przywróceniu zgodnej z prawem działalności Trybunału, zakłóconej od czasu, kiedy funkcję prezesa objęła Julia Przyłębska.

W piśmie pojawiają się trzy podstawowe kwestie: sprzeczne z prawem kształtowanie składów orzekających w poszczególnych sprawach i uniemożliwianie części sędziów orzekania, faktyczne pełnienie funkcji prezesa przez upełnomocnionego do tego przez prezes Przyłębską sędziego Mariusza Muszyńskiego oraz ograniczanie jawności rozpraw i swobody wypowiedzi sędziów.

Ośmioro z 15 – czyli siedmioro „starych” sędziów plus Piotr Pszczółkowski – wypomina, że odkąd Przyłębska objęła prezesurę nie odbyło się ani jedno spotkanie czy zgromadzenie sędziów. Na sześciu stronach uzasadnia szczegółowo potrzebę takiego spotkania.

Zaproszenie na zgromadzenie prezydenta, który ma czuwać nad przestrzeganiem Konstytucji, sędziowie uzasadniają „nadzwyczajnymi powodami” związanymi i z nieprawidłowym działaniem Trybunału pod jej kierownictwem, oraz zagrożeniem niezawisłości sędziów i niezależności Trybunału.

Publikujemy treść listu

Redakcja

Konstytucyjne podstawy prezydenckiego prawa łaski a możliwość stosowania tzw. abolicji indywidualnej (Piotr Kardas, Jacek Giezek)

Artykuł do pobrania w formacie PDF.

Artykuł ukazał się w numerze 1-2/2016 „Palestry”. Udostępniamy za zgodą Autorów i „Palestry”.

Jacek Giezek jest profesorem nauk prawnych, pracownikiem naukowym i kierownikiem Katedry Prawa Karnego na Uniwersytecie Wrocławskim, adwokatem.

Piotr Kardas jest profesorem nauk prawnych, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokatem, wykładowcą Podyplomowego Studium Prawa Karnego Materialnego i Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Redakcja

O relacjach między demokracją a prawem, czyli kilka uwag o istocie demokracji konstytucyjnej (Piotr Kardas, Maciej Gutowski)

Artykuł ukazał się w „Palestrze” nr 1-2/2017.

Treść artykułu do pobrania w formacie PDF.

Czytaj dalej

Jerzy Zajadło

Pomysłowość rodzimych Hunów. Nowa rola Konstytucji. (Jerzy Zajadło)

prof. Jerzy Zajadło

prof. Jerzy Zajadło

W tradycyjnym modelu skłonni byliśmy przestrzegać ustawy zasadniczej, ponieważ pełni ona różne społecznie użyteczne funkcje – prawną, organizatorską, integracyjną, legitymacyjną, wychowawczą etc. PiS proponuje nam nową jakość – negatywną legitymację konstytucyjną. (…) Opiera się to na trzech nowatorskich metodach: albo na bezpośrednim łamaniu konstytucji z jednoczesnym twierdzeniem, że na tym polega jej przestrzeganie, albo na reinterpretacji i w rezultacie anihilacji konstytucyjnej aksjologii, albo wreszcie na odgrywaniu przed społeczeństwem taniej komedii mającej odsłonić rzekome słabe punkty konstytucji.

Czytaj dalej