Miesięczne archiwum: Luty 2017

Redakcja

Publikujemy przekazane mediom oświadczenie Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Stanisława Biernata z 3 lutego 2017 r.

 

I.

W wywiadzie dla radia RMF w dniu 2.02.2017 r. Minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera, wypowiadając się na temat Trybunału Konstytucyjnego, stwierdził m.in., że „ostatni rok doprowadził do tego, że praktycznie Trybunał nie był zdolny do orzekania”. „Mimo, że funkcjonował za poprzedniego prezesa pana profesora Andrzeja Rzeplińskiego, ile tych posiedzeń miał? Ile było orzeczeń? To było skandaliczne”

Wobec takiej wypowiedzi czuję się zobowiązany wyjaśnić, co następuje: Czytaj dalej

Redakcja

Problem z wyborem następcy sędziego TK Andrzeja Wróbla (Maciej Pach)

Aby Sejm mógł wybrać następcę sędziego TK Andrzeja Wróbla, który zrezygnował z pełnienia tego urzędu, potrzebna jest uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. W świetle informacji przekazanych przez czworo sędziów Trybunału, posiedzenie Zgromadzenia w tej sprawie Prezes TK zwołała z naruszeniem prawa.

Zgodnie z Regulaminem Sejmu, wnioski w sprawie wyboru na stanowisko sędziego TK składa się Marszałkowi Sejmu w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu[1]. W przypadku zrzeczenia się przez sędziego urzędu to Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK stwierdza w drodze uchwały wygaśnięcie jego mandatu[2]. Quorum wynosi 2/3 ogólnej liczby sędziów Trybunału[3], czyli 10 sędziów. Czytaj dalej

Redakcja

Wątpliwości prawne co do ostatnich zmian dotyczących Trybunału Konstytucyjnego (Fundacja im. Stefana Batorego)

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego przygotował stanowisko, w którym podważa m.in. tryb wprowadzenia oraz zapisy zawarte w nowych ustawach regulujących pracę TK i przepisy dotyczące powoływania  osoby „pełniącej obowiązki” Prezesa TK. Prawnicy tworzący Zespół zakwestionowali także legalność wyboru sędzi Julii Przyłębskiej na stanowisko Prezesa TK, jako „obarczone poważną wadą prawną”. Podobna, negatywna ocena dotyczy również prawnych aspektów dopuszczenia do orzekania trzech sędziów wybranych przez obecny  Sejm, na już obsadzone miejsca sędziów wybranych przez poprzednią koalicję rządzącą. Czytaj dalej

Redakcja

Jakość stanowienia prawa w pierwszym roku rządów Prawa i Sprawiedliwości (Fundacja im. Stefana Batorego)

Poniżej przedstawiamy IX Komunikat z obserwacji procesu legislacyjnego przygotowany przez Obywatelskie Forum Legislacji przy Fundacji Batorego (OFL).
Zawiera on spostrzeżenia z obserwacji procesu legislacyjnego od 11 września do 10 grudnia 2016 r. oraz podsumowanie pierwszego roku aktywności legislacyjnej rządu i parlamentu.

Zdaniem OFL pierwszy rok nowej kadencji parlamentu charakteryzował pośpiech, lekceważenie i  obchodzenie wymogu konsultacji publicznych, głównie poprzez częste stosowanie tzw. trybów szczególnych pozwalających na szybką ścieżkę legislacyjną lub stosowanie wybiegu w postaci przedstawiania projektów rządowych jako projektów poselskich.  Rząd premier Beaty Szydło całkowicie odszedł od zasady tworzenia aktów prawnych w oparciu o założenia do ustawy. Czytaj dalej